24 საათიანი მომსახურება
უსაფრთხოების გარანტია
ევრო სტანდარტით ლიცენზირებული ტექნიკური ჯგუფი
დაზიანებული ლიფტიდან მგზავრების გამოყვანა არაუგვიანეს 30 წუთი
ლიფტის დაზიანებაზე რეაგირება არაუგვიანეს 2 საათისა
ლიფტის ყოველთვიური გეგმიური შემოწმება
ლიფტის ყოველთვიური მდგომარეობის რეპორტინგი
50 ლარამდე ღირებულების სათადარიგო ნაწილები